pedigrees - genealogy pages

 


Goudsmit Segal & Collateral Families

in the Netherlands


An endless series of Person Pages & Family Cards, under continuous processing. It is linking several hundreds of jewish families mainly dwelling in the Rotterdam Region, in the Rhine Delta, on the Islands of Zuid-Holland and Zeeland and  in the provinces Brabant and Gelderland -- containing about 30000 persons who are all related to one another by parentage, sibship or marriage. After all everybody is family of everybody.


Descendants of Samuel Levi Segal and Eva Mozes

first parents of the Goudsmit, Löwenberg, Bloemhof and Groenewoudt branches


Heading the offspring of several thousands who in nine generations and three centuries were migrating from Frankfurt to the Wetterau Region and Busecker Tal, to Oisterwijk, Veghel, Eersel, Bergeijk, Lommel, to Oud-Beijerland, Brielle, Schoonhoven, Zierikzee, Rotterdam, Middelburg, Krefeld, Antwerpen, Sevilla, San Diego, Los Angeles, New York and Haifa, to Steenbergen, Klundert, Brouwershaven, Tholen, Willemstad and Schiedam, to Roermond and Maastricht, to Eindhoven, Brussel, London and Amsterdam &tc -- and to the Shoa Camps.


Ancestors of Jonas Eliazar Goudsmit

father of the surviving Rotterdam branch


A Quartering Survey of Hans Goudsmit (b.1904 Rotterdam, d.1945 Stutthof), descendant of the families Herzberger, Denekamp, Sluis, Frank, Speijer, Weinberg, Marx, Simons van Noorden, van Rees, van Gelder, Herschel, Coriël, Wiener, van Krevel, Glazer, van den Berg, Sanders and Goldschmidt Segal.

Toelichting -- Annotation


(voorlopige nederlandstalige versie – in bewerking)


Onze genealogische overzichten zijn voortdurend in bewerking en dus nooit kompleet. Zo zijn in veel gevallen (nog) niet alle kinderen uit een huwelijk opgespoord en vermeld of  is niet overal een tweede of derde huwelijks-partner toegevoegd. 


Veel gegevens zijn rechtstreeks overgenomen uit gemeentelijke archieven etcetera. Soms zijn gegevens ontleend aan boeken en websites. Voor de juistheid hiervan kan niet worden ingestaan, want niet al dergelijke bronnen blijken even betrouwbaar en nauwkeurig. Vaak is gepoogd de feiten op meer plaatsen te checken. Waar een gegeven dat via meerdere bronnen kan worden herleid niet eensluidend is, wordt gekozen voor de als meest waarschijnlijk beoordeelde versie, soms met vermelding van andere versies. Overigens is het natuurlijk ook mogelijk dat onze eigen typefouten nog onopgemerkt zijn gebleven.


Als een geboortedatum kan worden afgeleid uit een leeftijd die vermeld staat in een huwelijksacte of een overlijdensacte, wordt het statistisch meest waarschijnlijke jaartal vermeld. Als slechts een grove benadering mogelijk is wordt het meest waarschijnlijke jaartal vermeld (op 5 jaar afgerond), voorafgegaan door de afkortingen “abt” (about), "bef" (before), "aft" (after).


De afkorting “b” na een voornaam betekent zoon van (bar of ben) of dochter van (bat), gewoonlijk gevolgd door de voornaam en achternaam van de vader – soms meteen gevolgd door de achternaam van de vader, waar diens voornaam niet bekend is; of door voornaam en achternaam van de moeder, in het geval van een niet geëcht kind,.


Dat de “Descendant Registers” (Parentelen) vooral summier zijn en inkompleet lijken waar het de latere generaties betreft, heeft diverse oorzaken:

# 8 van de 10 joodse gezinnen zijn in de periode 1940-1945 uitgeroeid. Er zijn dus vele afgebroken takken.

# de archief-gegevens betreffende personen korter dan 100 jaar geleden geboren en korter dan 50 jaar geleden overleden en betreffende huwelijken korter dan 75 jaar geleden gesloten zijn niet vrij toegankelijk en dus niet eenvoudig te achterhalen.

#  veel mensen willen niet dat hun gegevens worden gepubliceerd. Het is dan ook gebruikelijk dat in de genealogieën welke in boekvorm of via het internet worden gepubliceerd, de privacy-gevoelige gegevens worden afgeschermd, i.e. beperkt tot vermelding van naam en voornaam, tenzij de betrokkenen geen bezwaar hebben tegen nadere vermelding van plaatsen en tijden. (PM: ook wij houden ons aan deze regel).

Juan Goudsmit

lid van Nederlandse Kring v Joodse Genealogieoverige genealogieën - in bewerking


de familie van Herman Heijermans